Údržba zeleně

Údržba zeleně

Čištění komunikací Drcení a štěpkování Kompostárna Rizikové kácení a ořezy větví Traktorová a automobilová doprava Údržba zeleně Výkopové práce Vysokozdvižné plošiny Výroba a oprava mobiliáře Zemědělské práce Údržba zeleně sečení trávníků ( parkových i ruderálních)...