Den Země je každoroční událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ekologie a ochranu životního prostředí ve společnosti. jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Včelařský kroužek, v čele s Jiřím Vavříkem se letos stal jednou ze zastávek Dnů Země v Havířově. Jsme rádi, že i my jsme se mohli na této akci podílet a mladé včelaře podpořit.