KOMPOSTÁRNA

kompostarna

  • Příjem biologicky rozložitelných odpadů.
  • Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno od roku 2010.