ÚDRŽBA ZELENĚ

SEČENÍ

ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKU

OŘEZY A TVAROVÁNÍ ŽIVÝCH PLOTŮ

OŘEZY A KÁCENÍ STROMŮ

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ

DRCENÍ A ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ