O FIRMĚ

Již několik let jsme členy „Svazu zakládání a údržby zeleně“, pravidelně navštěvujeme semináře pořádané tímto svazem a také odpadové semináře v Luhačovicích a další odborné semináře a školení.

PRAVIDELNĚ SE VZDĚLÁVÁME
V současné době firma zaměstnává asi 30 zaměstnanců z toho je 7 zaměstnanců sezónních. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni z bezpečnosti práce, první pomoci, požární ochrany, obsluhy sekaček, obsluhy pracovní plošiny a křovinořezu. Proškolování provádí periodicky přímo dodavatelé techniky.
Zaměstnanci absolvovali také svářecké zkoušky, pilařské zkoušky, školení řidičů, strojnické zkoušky, tyto jsou pravidelně obnovovány. Jsme také pravidelně proškolováni z nakládáním a aplikací chemických přípravků.

RYCHLÉ ŘEŠENÍ A FLEXIBILITA
Ve firmě se práce rozděluje denně, což zaručuje velkou flexibilitu a rychlé řešení krizových a kalamitních situací. Všichni stěžejní pracovníci jsou vybaveni služebními mobilními telefony, ostatní mají mobilní telefony soukromé, což zaručuje dostatečnou pružnost řešení veškerých vzniklých potíží v průběhu celého dne a samozřejmě skoro okamžitý nástup v případě havárií a kalamit.