HISTORIE

Firma byla založena v roce 1991, od roku 1992 vlastní budovu v Havířově-Městě, Selská 43. Zde také byla umístěna provozovna. V roce 2004 se celá firma přestěhovala do nově zrekonstruovaných a zkolaudovaných prostor v Havířově-Bludovicích, U Statku 1. Provozovna má kancelář vedení firmy, provozní kancelář, dílny, sklad dílny, sociální zařízení, sklady nářadí, náhradních dílů, odstavné plochy, garáže, zahradní školku, vytápěné skleníky, soustružnu, kovářskou dílnu a čerpací stanici na 10 000 l PHM.

Deset let vlastníme a provozujeme bývalý kravín v Bludovicích na Frýdecké ulici, kde je zřízena kompostárna. Ta je určena zejména pro ukládání a likvidaci trávy, listí a dřevního, jinak nevyužitelného odpadu. Celková kapacita není dosud plně využívána. Kompost produkovaný naší kompostárnou prošel schvalovacím řízením UZUS Praha a smí se veřejně prodávat v obchodní síti.
V roce 2005 úspěšně proběhlo nové schvalovací řízení provozu kompostárny podle nových předpisů na krajském úřadě Moravskoslezského kraje. V listopadu 2005 byla provedena kontrola kompostárny a dokumentace z životního prostředí M. U. Havířov.jsou vybaveni služebními mobilními telefony, ostatní mají mobilní telefony soukromé, což zaručuje dostatečnou pružnost řešení veškerých vzniklých potíží v průběhu celého dne a samozřejmě skoro okamžitý nástup v případě havárií a kalamit.

V roce 2005 byl ve firmě zaveden systém jakosti a řízení ISO 9001, pro certifikaci byla vybrána mezinárodní organizace BVQI. Dále se připravujeme na zavedení certifikátu ISO 14 000.

Již několik let jsme členy „Svazu zakládání a údržby zeleně“, pravidelně navštěvujeme semináře pořádané tímto svazem a také odpadové semináře v Luhačovicích a další odborné semináře a školení.